O Gruzii

Gruzie je považována za kolébku pěstování a výroby vína na světě. Jsou dochovány nálezy nádob na víno "Kvevri" až 8000 let staré, které dosvědčují výrobu vína v tomto regionu.

O oblasti Kakheti

Oblast Kakheti je údolí asi 100 km dlouhé a 20 km široké, které se rozpíná pod pohořím Kavkaz. Zasněžené vrcholky hor krásně kontrastují se subtropickým podnebím v údolí, kde se kromě vína pěstují slaďoučké melouny, kiwi nebo kranátová jablka. Vinohrad se rozkládá v malebné přírodě u vesničky Gremi, která je obklopena z jedné strany hustými lesy a řekou, která přivádí z vysokých hor nejčistší vodu a z druhé strany nekonečnými vinicemi. Přírodně klimatické podmínky místa a důkladný výběr odrůd vinné révy umožnily vytvořit vinohrad, který splňuje všechny podmínky a principy pro výrobu přírodního vína.

Terroir víno

Terroir (teroá) je slovo z francouzštiny a používá se od středověku, kdy mniši zjistili vliv půdy a celkového prostředí v místě vinice na kvalitu hroznů. Do terroir je nutné zahrnovat nejen geologické podloží a složení půdy, ale rovněž teplotu podnebí, množství srážek, nadmořskou výšku regionu vinice, tedy celkové mikroklima.

Dále historii a tradici pěstování hroznů, umění místních vinohradníků, místní odrůdy vinné révy a mnoho dalších jinde nenapodobitelných faktorů. Terroir víno zaujímá jenom asi 2 % z celosvětové produkce vína. Jako nelze vyrobit např. Plzeňské pivo v Číně, i vína s tímto označením lze vyrobit pouze v daném regionu.

Od roku 2012 certifikační úřad Caucascert Ltd., akreditovaný u Národního úřadu Dakks v Německu, každoročně kontroluje a hodnotí naše vína, aby splňovala podmínky odpovídající metodám pěstování přírodního bio vína.

© 2018 Víno z Gruzie